Søballe Borgerforening af 1999

Søballe Borgerforening samler beboerne i et aktivt fællesskab og søger at præge udviklingen til bedre trivsel i området. Foreningen er også kontaktled til myndighederne, og står for aktiviteter i forbindelse med både hygge og vedligeholdelse på fællesarealet/legepladsen. Der er cirka 50 medlemmer af Søballe Borgerforening.

Vedtægter pr. april 2018

Nyhedsmail: soeballe.obetresberavat@tznvy.pbz

CVR. 35286292

Referat fra sidste generalforsamling: Referat af generalforsamling 2021

 

Bestyrelsen

Formand: Heine Thunbo fra Gyvelhøjvej, 2334 3021, urvarguhaob@tznvy.pbz
Kasserer: Rikke Peters fra Stjærvej
Sekretær: Ruth Marbæk fra Græsballe
Best. Medl.: Tine Pilegaard Juul fra Gyvelhøjvej
Best. Medl.: Frederikke Wrightson fra Græsballe
Suppleant: Knud Gammelgaard fra Søballevej

Bestyrelsens arbejde

Vi brænder alle for at Søballe skal være et fantastisk sted at bo. Vi har ikke så mange indkøbsmuligheder eller jobs i byen, til gengæld er her en god stemning, godt fællesskab og en masse gode mennesker der alle giver en fantastisk opbakning til traditionelle arrangementer og nye ideer. Bestyrelsen mødes et par gange om året, hvor de kommende arrangementer planlægges og nye ideer fra byens borgere vendes. I marts afholdes generalforsamlingen i Borgernes hus, hvor hele byen er inviteret til en hyggelig aften, hvor året opsummeres, nye ildsjæle kan vælges ind i bestyrelsen, forslag kan vedtages og en ostemad kan nydes over en sludder for en sladder.

Borgerforeningen er administratorer på byens hjemmeside og Facebookside, vi sikre at legepladsen bliver vedligeholdt, vi sørger for byens hjertestarter virker, vi er tovholder på en række arrangementer og vi er gode til at søge penge hjem til nye tiltag i byen.

Er der noget du tænker du vil foreslå eller spørge Borgerforeningen om så tag fat i formanden eller en anden fra bestyrelsen. Vi er meget åbne for nye ideer om det er noget der mangles på legepladsen, et nyt arrangement eller noget der kan gøres bedre.