Søballe Borgerforening af 1999

Søballe Borgerforening samler beboerne i et aktivt fællesskab og søger at præge udviklingen til bedre trivsel i området. Foreningen er også kontaktled til myndighederne, og står for aktiviteter i forbindelse med både hygge og vedligeholdelse på fællesarealet/legepladsen. Der er cirka 50 medlemmer af Søballe Borgerforening.

Referat fra General forsamling 21. marts 2018

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling 10. april 2018

Vedtægter pr. april 2018

Regnskab 2017

Budget 2018

Nyhedsmail: soeballe.borgerforening@gmail.com

CVR. 35286292