Affaldsindsamling 2015

Atter i år havde vi i bestyrelsen besluttet at deltage i Danmarks Naturfrednings forenings store landsindsamling af affald. 11 aktive beboere havde valgt at bruge en god times tid søndag formiddag til at rydde op på indfaldsvejene til vores lille by. Som sædvanlig fik vi samlet en pæn mængde affald fra grøfter og bevoksning langs vejen – billedet giver et indtryk af omfanget. Det positive er dog, at mængden af affald er klart mindre end da vi for år tilbage startede med denne tradition. Men stadig lige ”imponerende” hvad folk kan finde på at smide ud af bilvinduet eller på anden måde efterlade i naturen. Lidt stof til eftertanke giver det dog, at gennemsnitsalderen for de 11 indsamlere var relativ høj – godt at en af vores nye Søballeborger Heine fra Gyvelhøjvej også var mødt op til at trække gennemsnitsalderen lidt ned. Er det manglende interesse fra de yngre generationer, eller er man blevet så vant til sms påmindelser for at huske hvad der sker, at det ellers går iglemmebogen? Måske en ide for børnefamilierne at deltage fremover, så børnene på denne måde får et forhold til det at holde naturen ren for affald…

image004