Affaldsindsamling 2008

Søndag d.13. april havde Danmarks Naturfredningsforening arrangeret en landsindsamling af affald på gader, veje, skov, strand m.m.

Søballe Borgerforening havde tilmeldt sig landsindsamlingen og 8 voksne og 3 børn afsatte et par timer til projektet.

Vi delte os op i 4 hold der tog hver sin vej ud af Søballe.

Det var overraskende så meget affald vi kunne samle sammen og den kedelige rekord stod Vengevej for – her blev samlet ikke mindre end 2 fyldte sække ud af ialt 5.

Så alt ialt blev det til omking 50 kilo affald heraf 215 øl/sodavandsdåser.

Herudover kan nævnes 2 poser fyldt med husholdningsaffald, flere snapseflasker, syltetøjsglas m.m. – en cykel og en akkumulator vi desværre ikke kunne have med tilbage var også ting der bare var smidt i naturen.

På landsplan blev der indsamlet ialt 89.390 kg. affald og 86.000 dåser.